Innkalling til Årsmøte 25. august 2023

Årsmøtet avholdes
fredag 25. august 2023
på Radisson Blu Hotel, Tromsø
Arsmotemiddag_2016

Tid: Fredag 25. august 2023 kl. 18:00
Sted: Radisson Blu Hotel, Sjøgata 7, 9008 Tromsø

18:00 Årsmøte
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer og referent
• Årsmelding 2022
• Godkjenning av regnskap for 2022
• Budsjett 2024
• Offentliggjøring av Årets Tromsdoktor 2023
• Valg av leder og to fritt valgte styremedlemmer samt valgkomité for perioden 1.9.23-31.8.25

Innkomne forslag til valgkomiteen 2 uker før valget:
Leder: Jo-Endre D. Midtbu, Solveig Nergård
Fritt valgte styremedlemmer: Tom Erik Aarøen, Anette Steinert. Lillan Haugen
Vararepr. til styret: Karina Enoksen, Barbro Hætta
Valgkomite: Lise B. Figenschou, Rolf Arne Iversen, Frode Skoglund

Eventuelt andre forslag sendes valgkomiteens leder Lars A. Nesje på e-post lnesje@online.no

19:30 Faglig program
Tidl. gen. sekretær Geir Riise:
"Arbeidsmiljø – en nøkkel til trivsel, utvikling og gode pasientmøter. Vi er hverandres arbeidsmiljø!"

20:00 Pause med aperitiff

20:30 Årsmøtemiddag

Alle kolleger samt 6. årsstudentene ved UiT er invitert og vi håper fullt hus på en sosial og hyggelig aften! Meld dere på nå – det er førstemann til mølla som gjelder!

Medlemmer fra distriktet som trenger overnatting på hotell i Tromsø, får refundert 800 kr for natten mellom fredag og lørdag.


Sett av 25. august og meld deg på ved å sende e-post til troms.legeforening@gmail.com
Siste frist for påmelding 22. august 2023.

Velkommen!