Oslos fastlegeavtale er på vei til Tromsø

Oslo-avtalen er en avtale for fastleger som går vakter på Oslos nye storbylegevakt, inngått mellom Legeforeningen og Oslo kommune. Den har vi nå "fått" i Tromsø.
Lise Figenschou i helfigur
Foto: Hedvig Kolboholen

Fastlegene er grunnstammen på legevakt. Kravene for å kunne jobbe selvstendig legevakt er å være spesialist i allmennmedisin eller i et utdanningsløp som allmennlege, i tillegg til diverse kurs. Legevaktsarbeidet er altså fastlegenes ø-hjelp og mesteparten gjøres på dagtid på landets fastlegekontor. På kveld, natt, helg og helligdag er det legevakta som har dette ansvaret. På legevakta er ca 10% av henvendelsene definert som akuttmedisinske blålystilfeller.

I skrivende stund er den såkalte «Oslo-avtalen for legevakt» på vei inn i Tromsø. Her får fastlegene fast timehonorar i stedet for inntekt gjennom refusjoner fra HELFO og egenandeler fra pasientene slik som det er vanlig på legevakt og i allmenn praksis. Dette mener vi er et skritt i riktig retning da legevaktsarbeid er et beredskapsarbeid, teamarbeid og en legetjeneste til ofte svært syke pasienter og til pasienter med sammensatte problemstillinger som legen ikke kjenner fra tidligere, slik som i fastlegepraksis. Det er også viktig med timesbetaling fordi dette vil skille bedre på dag/kveld/natt- og helligdagsarbeid.

Men: Er arbeid i Tromsøs legevakt uten videre sammenlignbart med arbeid på Oslo legevakt?

Svaret er nei.

I Oslo bor det drøyt 700 000 mennesker, i Tromsø er innbyggertallet 80 000. Legevakta i Tromsø er i praksis eneste leverandør av helsetjenester på kveld/natt/helg – mens det i Oslo finnet et konglomerat av ulike helsetjenester som avlaster den kommunale legevakten vesentlig. Alt fra store helprivate legevakter, til offentlig psykiatrisk legevakt, privat barnelegevakt - tillegg til at f.eks dr Dopin (med 13 kontoret i Oslo by) er åpent til kl 22. Selve legevakta i Oslo er jo delt i to: Alt av sår, brudd og skader håndteres av ortopedisk avdeling på OUS 8 (i de samme lokalene). Allmennlegevakten (som avtalen gjelder for) er inndelt i en del for barn (der allmennlegene kan velge å jobbe hvis de ønsker det), og ellers to allmennmedisinske team inne på legevakten; et rød-oransje for akutte hendelser, og et gulgrønt for de rolige hendelsene. En erfaren spesialist i allmennmedisin er skiftleder og har ikke egne pasienter, med veileder og støtter opp rundt de andre legenes vurderinger. Fastlegene som jobber på legevakt velger selv om de vil jobbe med akutte hendelser, eller være i den mer rolige delen av legevakta. Lege med kursing og interesse betjener også det såkalte «rus-mottaket.» De har direkte tilknyttet en observasjonspost med dedikert lege. Legevakta i Oslo har en egen psykiatrilegevakt med psykiater, også i samme lokaler. I tillegg er det en håndfull hjemmebesøk-leger som kjøres rundt av Oslo-taxi, men som naturlig nok ikke er en del av den ordinære akutt-medisinske ambulansekjeden. Legevaktslegene rykker ikke ut i ambulanse, og velger selv (stort sett) hvor de vil jobbe i systemet (også ut fra kompetanse.) Hovedstaden har også et døgnkontinuerlig og meget aktivt sosialt ambulerende akutt-team, som tar unna mye av det som ellers havner på legevaktlegens bord her i Tromsø.

Uten å si for mye om Tromsø legevakt, kan det vel oppsummeres med at her i Tromsø tar legevakten alt. Absolutt alt.

Oslo legevakt er nesten som et lite sykehus med spesialiserte avdelinger med heltidsansatte leger som gjerne bare har sin jobb på legevakt. Jobben på legevakt er en trygg og viktig læringsarena, men også en karrierevei. På Oslo legevakt skal 1/4 av vaktene dekkes av fastleger dvs 80 vakter/uke skal ivaretas av rundt 600 fastleger. I Tromsø er målet at ca 30 vakter skal dekkes av byens 80 fastleger. Både vakthyppighet men ikke minst arbeidsform og belastning på vakt – er derfor vesentlig forskjellig.

Vi er forhåpentlig snart i mål med å få et helt nytt legekontor opp å stå slik at fastlegene kan få en reel listereduksjon her i Tromsø. Da vil det være mulig å tilpasse arbeidshverdagen slik at mer tid kan brukes på pasienter som trenger det, samt at fastlegene får overskudd til å ivareta legevakt og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Slik det er nå, med legevakt på toppen av 55 timers arbeidsuke er ikke vakt på toppen, akseptabelt. 

Vi har nå vært villig til å forsøke Oslo-avtalen med timesbetaling som honorar for fastleger på vakt neste halvåret. Vi får dermed ikke lønn ved fravær pga ferie, kurs eller sykdom/sykt barn, vi opptjener ikke feriepenger eller pensjon. Viktig er også at vi nå ikke har forsikring når vi rykker ut med ambulanse eller hvis vi blir angrepet/skadet på legevakt. Skulle vi altså bli skadet eller syk slik at vi ikke kan jobbe de neste dagene etter en hendelse på vakt, har vi ingen inntekt mens utgiftene løper, og pasientene har ikke rett på vikar. Det siste er muligens greit på en trygg og stabil «sittelegevakt» på Aker med tilkalling av en drøy håndfull vektere tilknyttet alarm som alle leger og andre ansatte bærer på kropp og har under pulten, og med politi som sjelden er mer enn 2-3 minutter unna.

Tryggheten er altså større i Oslo, ironisk nok. Legenes behov for sikring vil derfor ikke være det samme som i Tromsø.

Den nye legevaktsavtalen i Tromsø blir et viktig prøveprosjekt de neste 6 måneder, der vi kan høste erfaringer for veien videre. 

Lise Figenschou