Vårkurset i Harstad 2023: Klinisk emnekurs i helserett

For fagområdene: psykiatri, barnesykdommer, øyesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, generell kirurgi, revmatologi, hud og veneriske sykdommer.
Cato Innerdal hovedbilde
Cato Innerdal har tidligere jobbet i overkant av 6 år som assisterende fylkeslege og konstituert fylkeslege i Møre og Romsdal. Han har også jobbet som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Han er nå kommuneoverlege i Molde kommune og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Kurset avholdes torsdag 1.06. - fredag 2. juni 2023.

Kursleder er Cato Innerdal.

Innhold
I løpet av karrieren vil de aller fleste leger motta klager fra pasienter, pårørende eller "samarbeidende" helsepersonell. Det stilles stadig større krav: Flere nasjonale retninglinjer og rundskriv, møteplikt, meldeplikt og andre plikter kan føles tyngende for enhver lege.
Kurset er basert på kasuistikker hentet fra reelle klagesaker, hverdagslige problemstillinger og "mediesaker". Kasuistikkene belyser relevant lovverk som fastlegen forholder seg til i det daglige og setter dem inn i en "hverdagslig" og gjenkjennbar sammenheng.

Målsetting:
med kurset er at man i etterkant har kjennskap til hvordan tilsynsmyndigheten jobber, og hovedreglene i helselovgivningen. Dette vil gjøre at man som lege lettere skal klare å manøvrere i et uoversiktlig farvann hvor gjedda lurer i sivet. Håpet er at kurset skal bidra til at man over tid mestrer jobbhverdagen på en god måte og klarer å stå i de utfordringene man daglig møter.

Transport:
Kursprogrammet er lagt opp slik at tilreisende skal ha mulighet rekke fly fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes på fredag. Kurset avsluttes kl 12, med lunsj fra 12 til 13, og flybuss fra Harstad går kl 13.45 (fremme 14.37). Aktuelle flyvninger vil være med Norwegian som går kl 15.40 og med Widerøe som går kl 15.15. Det kan bli aktuelt sette opp felles transport.

Kurset er godkjent som:

15 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for fagområdene: psykiatri, barnesykdommer, øyesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, generell kirurgi, revmatologi, hud og veneriske sykdommer.

Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i helserett til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Godkjente læringsmål:

FKM-LM46, FKM-LM47, FMK-LM70, ALM-086, ALM-019, ALM-017, ALM-016, ALM-013, ALM-012, ALM-070, ALM-075, ALM-045, ALM-047, ALM-051, ALM-001

Mer informasjon og påmelding her