Lege-for-lege i Vest-Agder

Dette er et helsetjenestetilbud til leger med somatisk eller psykisk sykdom. Leger har tradisjonelt høy terskel for å oppsøke helsetjenester. Mange unnlater å søke hjelp, eller behandler seg selv - det er ofte langt fra optimalt. Opprettelsen av en egen, dedikert legetjeneste har vært et forsøk på å bedre dette. Også etter innføring av fastlegeordningen har en god del lokalforeninger derfor valgt å beholde sine lege-leger.

Olav Eieland

Medlem
Arbeidssted: Tinnheia legesenter
Telefon: 38 03 13 11

Inger Helene Bjurstrøm

Medlem
Arbeidssted: Lundsen legesenter
Telefon: 38 32 36 66

Bjørn Pettersen

Medlem
Arbeidssted: Torridal legekontor

Ellen Johanne Aas

Medlem
Arbeidssted: Randesund legesenter
Telefon: 38 14 83 50

Per Øuen Walvik

Medlem
Arbeidssted: Sjøsanden legesenter DA

Siri Mygland

Medlem
Arbeidssted: Kvinesdal legesenter
Telefon: 38 35 08 22

Øystein Nicolaisen

Medlem

Stein Vabo

Medlem
Arbeidssted: Bykle legekontor

Bodil Margrethe Haugland Ruud

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for psykisk helse

Harald Skuland

Medlem
Arbeidssted: Vennesla legesenter
Telefon: 38 15 01 50

Knut Spikkeland

Medlem
Arbeidssted: Flekkefjord legesenter