STRATEGI 2022-24

LFKP har gjennom de siste par årene jobbet med å utarbeide strategi og handlingsplan. Denne ble vedtatt på årsmøtet i nov 2021. Strategien er et viktig arbeidsverktøy for styret og vil gjerne ha innspill til prioriteringer og forbedringer.