Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet - LFKP

2022

STRATEGI 2022-24

LFKP har gjennom de siste par årene jobbet med å utarbeide strategi og handlingsplan. Denne ble vedtatt på årsmøtet i nov 2021. Strategien er et viktig arbeidsverktøy for styret og vil gjerne ha innspill til prioriteringer og forbedringer.
Asgeir M. Kvam
6. mars 2022