2022

20. juni 2022

2022-09-29 Nordisk konferanse NSQH

NSQH - Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare arrangeres 29-30.sept i Jönköping, SE.
06. mars 2022

STRATEGI 2022-24

LFKP har gjennom de siste par årene jobbet med å utarbeide strategi og handlingsplan. Denne ble vedtatt på årsmøtet i nov 2021. Strategien er et viktig arbeidsverktøy for styret og vil gjerne ha innspill til prioriteringer og forbedringer.
17. januar 2022

2022-01 Nyhetsbrev fra leder

Første nyhetsbrev fra ny leder
17. januar 2022

Presentasjon av nytt styre

Litt om oss som er valgt inn i styret fra 2022.