Fagdag og årsmøte 2021

På grunn av covid19-situasjonen valgte styret å holde fagdagene som et 1-dags webinar 21. januar med faglig innhold først og deretter årsmøte. Vel 40 deltok, og vi hadde et variert program.

Selv om programmet er kortet inn, har vi fått ja fra høyst kompetente foredragsholdere, så vi håper at programmet vil være av interesse for mange:

0900- 0910    Velkommen ved styreleder i Medisinsk forening for nevrohabilitering Eva Male Davidsen, Ahus

0910-0925    Oppdragsbrev 2021 - Aktuelt for habilitering i spesialisthelsetjenesten            (Eva Male Davidsen)

0930- 1000    Traumer og PTSD hos personer med utviklingshemning og autisme, del 1. (Arvid Nikolai Kildal, Psykologspesialist , Regional seksjon psykiatri og utviklingshemming/autisme (PUA), Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus)

1000-1005      pause

1005- 1035    Traumer og PTSD hos personer med utviklingshemning og autisme, del 2 (Kildal)

1035- 45        Spørsmål

1045- 1100    pause

1100--1130   Covid-19 – må vi ta spesielle hensyn for målgruppene i habiliteringstjenestene (Forsker og barnelege Pål Surén, Folkehelseinstituttet)

1130-1140    Spørsmål

1140-1205 Hjernehelsestrategi og Kompetanseområde habilitering i spesialisthelsetjenesten (Inger Huseby, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet)

1210-1245     Lunsj

1245- 1330    Søvnforstyrrelser og målgrupper for habilitering i spesialisthelsetjenesten (Professor Mari Hysing, Universitetet i Bergen)

1330                                      Avslutning fagprogram webinar ved styreleder

 

Det faglige programmet er et åpent arrangement. Men årsmøtet er bare åpent for medlemmer i MNH.

Hans Kristian Høgås ved UNN står for det tekniske denne gangen og vil også motta påmeldingene. Det er gratis å delta, men du må melde deg på via Questback for å senere få tilsendt en lenke for adgang til selve møtet.

Lenke for å melde seg på: https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/dn5iivqw4t

Årsmøtepapirene vil bli sendt ut til alle medlemmer senere.

Vel møtt på skjermen 21. januar - og så håper vi at situasjonen tillater at vi treffes ansikt til ansikt på fagdagene i 2022!