Aktuelle saker

24. november 2021

Fagdager og årsmøte 2022

Husk å melde deg på til fagdagene!
02. desember 2020

Fagdag og årsmøte 2021

På grunn av covid19-situasjonen valgte styret å holde fagdagene som et 1-dags webinar 21. januar med faglig innhold først og deretter årsmøte. Vel 40 deltok, og vi hadde et variert program.