Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Velkommen til vårt nettsted

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin er en spesialforening i Den norske legeforening (Dnlf), og ble stiftet 24. oktober 2012. Som ordinære medlemmer tar vi inn medlemmer av Dnlf som arbeider med og/eller har interesse for alders- og sykehjemsmedisin. Er du utenlandsk lege eller har annen utdanningsbakgrunn kan du bli assosiert medlem hvis du søker om det.

Kvinnelig lege gir pensjonist i dryppinfusjon på sykehus.

Vil du bli medlem?

Meld deg inn ved å sende en epost til medlem@legeforeningen.no.

Kontingenten er 200 kroner i året for leger, 100 kroner for medisinstudenter.

Aktuelle saker