Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Hvem er vi?

Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin er en spesialforening i Den norske legeforening (Dnlf) stiftet 24. oktober 2012, med mål om være premissleverandør i fagfeltet alders- og sykehjemsmedisin i Dnlf og i samfunnet forøvrig.

Meld deg inn i foreningen dersom du er medlem av Dnlf og arbeider med eller har interesse for alders- og sykehjemsmedisin, ved å sende en epost til medlem@legeforeningen.no. Andre kan søke om å bli assosiert medlem. Kontingenten er 200 kroner i året for leger, 100 kroner for medisinstudenter.

Kvinnelig lege gir pensjonist i dryppinfusjon på sykehus.