Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Alders- og sykehjemsmedisin - Kurs 4

27. mai 2019
I september 2019 arrangeres kurs 4 i alders- og sykehjemsmedisin i Drammen. Tema for kurset er alderspsykiatri og sosialmedisin. Dette kurset er et av de fire basiskursene for å oppnå kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Sykehjemskonferansen 2019

05. januar 2019
Vi har gleden av å ønske velkommen til nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin i Bodø 2019!

Eldre taper kampen om helsekroner

02. august 2017
Viktig kronikk i Kommunal Rapport av Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege i Askøy, spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin og leder i NFAS.

Tidsskriftet intervjuet Stephan Ore

02. august 2017
Intervjuet i Tidsskriftet nr 12 2017 var av sykehjemslegen Stephan Ore. Verdt å lese!

Elektronisk pasientjournal i sykehjem

23. mars 2017
Nfas har på sitt årsmøte 6. mars i år behandlet saken om journalsystemene i pleie- og omsorgstjenesten.

Årsmøte og nytt styre

15. mars 2017
Under Alders og sykehjemskonferansen 6. mars ble NFAS sitt årsmøte avholdt.

Alders og sykehjemskonferansen 2017

13. mars 2017
Den 6. til 7. mars 2017 ble den fjerde nasjonale konferansen i alders og sykehjemsmedisin gjennomført. Årets tema var: DET GODE LIV: Glede, mestring og god behandling

Krav til spesialisering i kommunale stillinger

24. februar 2017
Fra 1.3.2017 vil det være krav om at alle leger som er ansatt i sykehjem skal være spesialster eller under spesialisering.

Oppsalhjemmet vekker internasjonal interesse med forbedringsarbeidet sitt

01. desember 2016
Første representant fra Helse-Norge som presenterer på verdens største forbedringskongress kommer fra et sykehjem! Lege Stephan Ore fra Oppsalhjemmet Norlandia i Oslo skal presentere i Orlando, USA i desember i workshopen: «Long-Term-Care-Facility as arena for compassionate Quality Improvement Work» på 28th International Forum on Quality Improvment in Health Care.

Side 1 av 2