Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

9. Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin 2023

22. november 2022
Den 9. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin blir arrangert i Trondheim 6-7. mars 2023.

De vanskelige beslutningene - etikk og jus i verktøykassa

15. april 2022
Kurset holdes på Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo den 13. og 14. juni. Påmeldingsfrist: 23. mai. Se mer info på nettsidene til UiO og legeforeningens kurssider

Kurs i klinisk kommunikasjon for leger

10. februar 2022
Kurset er aktuelt for sykehjemsleger, allmennleger, LIS i spesialiteter som møter pasienter i palliativ fase, ALIS, og medisinstudenter (5. og 6. år). Kurset søkes godkjent i DNLF som emnekurs (allmennmedisin) eller tellende timer.Kurset vil ha 8-12deltagere og vare over 2 dager. Tre kurs er planlagt i 2022, se informasjon under. DATO 13-14 juni, 16-17 november 2022 STED Bergen, Oslo - se kursinfo under PRIS 3900,- KURSLEDERE Sebastian von Hofacker og Siri Steine

Nasjonal konferanse i Arendal 2022

01. desember 2021
Den 8de nasjonale konferanse i alders- og sykehjemsmedisin finner sted på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal, 15.–16. mars, 2022.

Bergen har fått Kommunalt palliativt team

16. februar 2021
De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen er stadig aldrende med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet.

Kloke valg i alders- og sykehjemsmedisin

16. februar 2021
Mange fagområder i Norge har nå lagd sine egne Kloke valg, og nå er tiden inne for vi i Alders og sykehjemsmedisin også lager slike

Digitalt kurs: Fall hos eldre - årsaker og behandling

10. februar 2021
Digitalt temakurs for leger og fysioterapeuter 2-3 mars, påmeldingsfrist 24 februar.

COVID-19 lunsj-webinar

26. januar 2021
Meld deg på lunsj-webinar 5. februar om Covid-19 behandling i sykehjem, ved overlege Bård Kittang i Etat for sykehjem i Bergen. Påmeldingsfrist 3 februar.

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin 2020

21. januar 2020
Den 7. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin ble korona-utsatt og blir arrangert på Hamar 9-10 mars 2021. Årets konferanse har fått tittelen: «Hverdagens utfordringer».

Side 1 av 3