Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Bergen får Kommunalt palliativt team fra høsten

16. februar 2021
De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen er stadig aldrende med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet.

Kloke valg i alders- og sykehjemsmedisin

16. februar 2021
Mange fagområder i Norge har nå lagd sine egne Kloke valg, og nå er tiden inne for vi i Alders og sykehjemsmedisin også lager slike

Digitalt kurs: Fall hos eldre - årsaker og behandling

10. februar 2021
Digitalt temakurs for leger og fysioterapeuter 2-3 mars, påmeldingsfrist 24 februar.

COVID-19 lunsj-webinar

26. januar 2021
Meld deg på lunsj-webinar 5. februar om Covid-19 behandling i sykehjem, ved overlege Bård Kittang i Etat for sykehjem i Bergen. Påmeldingsfrist 3 februar.

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin 2020

21. januar 2020
Den 7. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin ble korona-utsatt og blir arrangert på Hamar 9-10 mars 2021. Årets konferanse har fått tittelen: «Hverdagens utfordringer».

Alders- og sykehjemsmedisin - Kurs 4

27. mai 2019
I september 2019 arrangeres kurs 4 i alders- og sykehjemsmedisin i Drammen. Tema for kurset er alderspsykiatri og sosialmedisin. Dette kurset er et av de fire basiskursene for å oppnå kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin.

Sykehjemskonferansen 2019

05. januar 2019
Vi har gleden av å ønske velkommen til nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin i Bodø 2019!

Eldre taper kampen om helsekroner

02. august 2017
Viktig kronikk i Kommunal Rapport av Kjellaug Enoksen, sykehjemsoverlege i Askøy, spesialist i indremedisin, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin og leder i NFAS.

Tidsskriftet intervjuet Stephan Ore

02. august 2017
Intervjuet i Tidsskriftet nr 12 2017 var av sykehjemslegen Stephan Ore. Verdt å lese!

Side 1 av 3