Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Fag

Veiledere og lenker

Her presenterer vi linker til relevante veiledere og andre nettstder som er nyttige for sykehjemsleger.

Vi tar gjerne imot tips om linker som bør være med. Send mail til Christine Gulla