Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Årsmøte og nytt styre

Under Alders og sykehjemskonferansen 6. mars ble NFAS sitt årsmøte avholdt.
15. mars 2017

Det er stadig fler som melder seg inn i NFAS og vi består nå av en god samling leger som er interessert i sykehjem og eldre. På årsmøtet ble det blandt annet valgt nytt styre til NFAS, de består av: 

Leder Kjellaug Enoksen
Styremedlemmer:
Stephan Südkamp, gjenvalgt
Elizabeth Anna Kimbell gjenvalgt
Ann-Kristin Stokke var ikke på valg
Kyrre Pedersen, nyvalgt

Varamedlemmer:
Torbjørn Henriksen var ikke på valg
Hallgeir Mæsel Kolvik, nyvalgt

bilde-av-styret.jpg

Se også:

KS rapport om dokumentering i pleie om omsorgstjenesten