Bergen har fått Kommunalt palliativt team

De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen er stadig aldrende med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet.
lovetann

Bergen kommune har opprettet et palliativt team i kommunal regi, med oppstart 1. oktober. Lignende team ses i Stavanger og Trondheim. Teamet vil jobbe tett med fastlege, hjemmesykepleie, og helsepersonell i sykehjem og andre kommunale institusjoner. Teamet vil også samarbeide med en styrket sykehjemslegevakt omdøpt Palliativ og Eldremedisinsk Legevakt (PELV), samt innføre Palliativ plan gjennom et samhandlingsprosjekt.

Målet er pasientnær kompetanseheving og støtte for kommunalt helsepersonell i arbeid med pasienter med palliative behov. Teamet vil delta i hjemmebesøk og tilsyn, telefonrådgivning, samt tilby undervisning i palliative emner.

Teamet består av legene Kristian Jansen og Kyrre pedersen, samt palliativ sykepleier Beate Kosinski og Christine Kråkenes. 

Kontaktinfo er tlf 53032315, og epost (ikke-sensitiv info) kpt@bergen.kommune.no