COVID-19 lunsj-webinar

Meld deg på lunsj-webinar 5. februar om Covid-19 behandling i sykehjem, ved overlege Bård Kittang i Etat for sykehjem i Bergen. Påmeldingsfrist 3 februar.
covid19
bardvaksine
Bård Kittang får sin første dose Covid-19 vaksine

 

Invitasjon til webinar lunsjmøte

Webinaret er gratis. Fredag 5. februar kl. 12:00 - 12:45

Målgruppe:
Sykehjemsleger og annet interessert helsepersonell i kommunehelsetjenesten

Tema:           Covid-19. Behandling og håndtering på sykehjem

Foreleser:    Teamoverlege Bård Reiakvam Kittang, Bergen kommune

I tillegg til å være teamoverlege i Enhet for sykehjemsmedisin (60%) er Bård spesialist i infeksjonssykdommer på Haraldsplass Diakonale Sykehus og professor ved UiB.

Meld deg på her: https://forms.gle/UotsVJCcVjbGd4Sk6

Påmeldingsfrist 3.februar. Etter påmeldingsfristen får du tilsendt informasjon med en lenke til oppkobling til webinaret som du kan følge på egen PC eller sammen med dine kollegaer.

Har du spørsmål, kan du sende en mail til en av oss arrangørene:

Sykehjemslegenettverket i Innlandet ved sykehjemslege
Knut.Erling.Moksnes@gran.kommune.no
USHT Innlandet
irene.mari.roen@hamar.kommune.no