Digitalt kurs: Fall hos eldre - årsaker og behandling

Digitalt temakurs for leger og fysioterapeuter 2-3 mars, påmeldingsfrist 24 februar.
fall
Kilde: aldringoghelse.no

Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for fysioterapeuter, sykehusleger, leger i spesialisering og andre interesserte. Hensikten er å gi en praktisk innføring i utredning av fall hos eldre, med vekt på årsaker (for eksempel akutt sykdom, kronisk funksjonssvikt, synkope), henvisningspraksis, muligheter for forebygging og standarder for behandling. Kurset inneholder forelesninger, kasuistikker og diskusjon.

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent til legers etter- og videreutdanning med 15 timer i geriatri, alders- og sykehjemsmedisin og allmennmedisin. Kurset søkes også godkjent som valgfritt kurs for leger i spesialisering i geriatri, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering og generell indremedisin. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

Praktiske opplysninger: Digitalt kurs
Dato: 2.-3. mars 2021

Timetall: 15

Målgruppe: Allmennleger, sykehjemsleger, fysioterapeuter, sykehusleger, leger i spesialisthelsetjenesten og andre interesserte

Pris: kr 3 800,-

Kursansvarlig: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med geriatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål

Påmeldingsfrist: 24. februar 2021


Nettpåmelding: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser