Kloke valg i alders- og sykehjemsmedisin

Mange fagområder i Norge har nå lagd sine egne Kloke valg, og nå er tiden inne for vi i Alders og sykehjemsmedisin også lager slike
klokevalg

Gjør kloke valg-kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012. Hensikten er å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene.

Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men i dag er Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet NSF og Norges farmaceutiske forening også med i dette arbeidet.

Målet er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling. Den norske tannlegeforening og flere fagmedisinske foreninger i Den norske legeforening har laget anbefalinger om prosedyrer og behandling som bør unngås. Flere foreninger og fagmedisinske foreninger er i gang med dette arbeidet som fortløpende publiseres. Disse kan man finne på nettsidene våre.

Pasienter inviteres til å stille helsepersonell spørsmål om undersøkelser og behandling. Det er også laget anbefalinger rettet mot pasienter som man kan finne på nettsidene våre. Sammen kan pasienter og helsepersonell gjøre kloke valg.

Nå skal vi lage noen Kloke valg som passer spesielt godt for de eldre og skrøpelige som bor hjemme eller på sykehjem. Det er allerede samlet inn eksisterende råd fra andre land som har blitt sendt ut på høring til en rekke fagpersoner innen alders og sykehjemsmedisin. Rådene skal også valideres avsykehjemslegene i Bergen og omegn på deres fagforum. 

VI håper på å ferdigstille arbeidet med Kloke valg i løpet av våren 2021