Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Kjell Krüger fikk Bergen kommunes forsknings- og innovasjonspris

Gjennom sitt arbeid med elektroniske pasientjournaler og journalsystemet GBD har Kjell Küger fortjent bergen kommunes ferkse forskning og innovasjonspris.
6. oktober 2016

Les mer om prisen og begrunnelsen på bergen kommune sine egne nettsider her.