Kurs i klinisk kommunikasjon for leger

Kurset er aktuelt for sykehjemsleger, allmennleger, LIS i spesialiteter som møter pasienter i palliativ fase, ALIS, og medisinstudenter (5. og 6. år). Kurset søkes godkjent i DNLF som emnekurs (allmennmedisin) eller tellende timer.Kurset vil ha 8-12deltagere og vare over 2 dager. Tre kurs er planlagt i 2022, i Bergen og Oslo, se informasjon under.

PRIS 3900,-
KURSLEDERE Sebastian von Hofacker og Siri Steine