Krav til spesialisering i kommunale stillinger

Fra 1.3.2017 vil det være krav om at alle leger som er ansatt i sykehjem skal være spesialster eller under spesialisering.