Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin 2024

Den 10. nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin blir arrangert i Bergen 11-12.mars 2024
Bryggen i Bergen

Les mer om konferansen og meld deg på via nettsiden: http://aldersogsykehjemsmedisin.no/