Tavlemøter i sykehjem roses av amerikanske pasientsikkerhetseksperter

Oppsalhjemmet i Oslo har kommet langt i sin bruk av tavlemøter i pasientsikkerhetsarbeidet. Nå har sykehjemmet hatt besøk av amerikanske eksperter som roser metoden og kaller det nyskapende på verdensbasis.

Oppsalhjemmet er et av flere norske sykehjem som jobber etter tavlemøtemodellen. En whiteboardtavle brukes som et verktøy for å strukturere pasientinformasjonen og identifisere og forebygge risiko. Ved Oppsalhjemmet har man innført tavlemøter ved alle avdelinger og tilført en ekstra dimensjon ved at også personlig informasjon om pasienten og hva som er viktig for den enkelte inkluderes på tavlen.

Sykehjemslege Stephan Ore ved Oppsalhjemmet beskriver at tavlemøter er en enkel, billig og lavteknologisk metode for å jobbe aktivt med pasientsikkerhet. Selv om forandringsarbeid kan være krevende i oppstart gir tavlemøter raskt belønning, og man opplever at kvalitetsforbedringsarbeidet etter hvert nesten går av seg selv. Det er også et viktig bidrag til å personifisere behandlingen og pleien og skape fokus på hva som er viktig for den enkelte pasient. Eksempler på risikoområder som står på tavlen er ernæring, trykksår, fallrisiko og legemidler.

For en stund siden hadde Oppsalhjemmet besøk av representanter fra Institute for Health Care Improvement i USA. Ekspertene roste arbeidet som gjøres på Oppsalhjemmet og uttalte at man aldri før hadde sett like systematisk og aktivt pasientarbeid i sykehjem.

Mere informasjon om tavlemøter finner du på hjemmesidene til pasientsikkerhetsprogrammet.