Tidsskriftet intervjuet Stephan Ore

Intervjuet i Tidsskriftet nr 12 2017 var av sykehjemslegen Stephan Ore. Verdt å lese!