Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Tidsskriftet intervjuet Stephan Ore

Intervjuet i Tidsskriftet nr 12 2017 var av sykehjemslegen Stephan Ore. Verdt å lese!
2. august 2017