Vestfold har fått lokallag

Vestfoldforum for alders og sykehjemsmedisin ble opprettet våren 2016 og er et lokallag tilknyttet NFAS.

I perioden 2011-2015 arrangerte Fylkeslegen i Vestfold en kursserie innen kompetanseområdet Alders- og sykehjemsmedisin. Kursrekken ble en suksess som har bidratt til økt kompetanse for de som arbeider som sykehjemsleger, og til etablere et faglig nettverk.

I forløpet av dette har man våren 2016 dannet et sykehjemslegeforum i Vestfold. Formålet er å bidra til å opprettholde og øke kompetansen for sykehjemsleger og også kunne være en samlet stemme inn i viktige faglige og organisatoriske utviklingsprosesser som angår sykehjemsmedisin.

Forumet har fått navnet Vestfoldforum for alders og sykehjemsmedisin, og er tilknyttet NFAS som lokallag.

lokallaget-Vestfold.jpg

Styret til Vestfolds lokallag

Styret består av:

  • Raheleh Hamedi, sykehjemslege (leder, raheleh.attar.hamedi@larvik.kommune.no)
  • Rafid Al-Ani, sykehjemslege  kommuneoverlege Søren Nissen
  • Inger Lund Thorsen, sykehjemslege 
  • Ragnhild Eikaas Bøhm, fastlege 
  • Dyveke Gleditsch, geriater
  • Nils Espeland, geriater
  • Eva Nyhus ( Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold)