Høstens store allergimøte avholdes på Rikshospitalet og Ullevål sykehus

NFAI høstmøtet og Voksentoppenseminaret avholdes som fysisk møte.
Møtet avholdes på Rikshospitalet i Grønt auditorium 17.11 og Store Auditorium Ullevål Sykehus 18.11.
Høstløv på brostein. Foto: Istockphoto.com
Høstløv på brostein. Foto: Istockphoto.com

Priser

 • Deltagelse torsdag, ikke-medlem NFAI - kr 1 200,00
 • Deltagelse fredag, ikke-medlem NFAI - kr 1 200,00
 • Deltagelse begge dager, ikke-medlem NFAI - kr 1 750,00
 • Deltagelse begge dager, medlem NFAI - kr 1 500,00
 • Deltagelse torsdag, medlem NFAI - kr 1 000,00
 • Deltagelse fredag, medlem NFAI - kr 1 000,00

Antall plasser

150

Tidspunkt

 • Starter: 17.11.2022, 09:00
 • Slutter: 18.11.2022, 16:00

Sted

Møtet avholdes på Rikshospitalet i Grønt auditorium 17.11.22 og store Auditorium på Ullevål sykehus 18.11.22.

Program

Dag 1: Torsdag

Møteleder: NFAI styre

Registrering og velkommen
Registrering 09:00-09:30
09:30-09:40 Velkommen (Marie Alnæs og Iren Matthews)
09:40-10:40 Allergologiens historie i Norge (Roald Bolle)
10:40-10:40 Informasjon om de nye veilederne i allergologi (Marie Alnæs)

11:00-11:10 Pause

Bronkial provokasjon og indusert larynksobstruksjon
11:10 -11:45 Spesifikk bronkial provokasjon (Cecilie Svanes)
11:45- 12:00 Faglig diskusjon og spørsmål om spesifikk bronkial provokasjon
12:00-12:20 PAUSE
12:20-12:45 Exercise induced laryngeal obstruction/induced laryngeal obstruction
                      «Helping people breathe” (Hege Clemm)
12:45-13:00 Faglig diskusjon og spørsmål om EILO/ILO

13:00-13:45 Lunsj

13:45-14:15 Årsmøte NFAI med utdeling av årets forskningsstipend

Kronisk rhinosinusitt og nye behandlingsmuligheter
14:15-14:35 Kronisk rhinosinusitt og nye behandlinger (Ralph H. Dollner)
14:40-15:00 Legemiddelverket, metodevurdering og godkjenning av nye metoder (Anette Grøvan)
15:00-15:15 Spørsmål fra forsamlingen og debatt

15:15-15:35 Pause

15:35 -15:55 Peanøtt støvprovokasjon (Bente Kvenshagen)
16:00-16:30 Urticaria fra enkelt til vanskelig med nye behandlingsmåter (Kåre Steinar Tveit)

16:30-17:30 Vi mingler og koser oss med mat!

Dag 2 Fredag

Møteleder: Iren Mathews, Geir Håland

Velkommen
Tidlig introduksjon av matvarer
09:00-10:00 Introduksjon av temaet med aktuell status av Karin C. Lødrup Carlsen
Interaktiv sesjon med diskusjon i forsamlingen om «hva gjør vi nå » ledet av Karin C. Lødrup Carlsen og Håvard Skjerven.
10:00-10:20 Pause

Siste nytt:
10:20-10:35 Physical activity and exercise capacity in survivors of preterm birth.
Hvorfor skal du spørre om pasienten ble født prematurt? (Mette Engan)
10:40-10:55 Development of lung diffusion to adulthood following extremely preterm Birth. (Emma Sartell)

10:55-11:00 Utdeling av Voksentopp-prisen for 2022

11:00-11:45 Lunsj

To bronch, or not to bronch-that is the question:
11:45-13:30 Foredrag om hvilke barn som bør bronkoskoperes ved barnebronkoskopiteamet, OUS, Rikshospitalet

 • Resultater av barnebronkoskopi ved Rikshospitalet (Suzanne Crowley) 10 min
 • Nytt bronkoskopi register (Håvard Skjerven) 5 min
 • Hvilke hostende småbarn bør bronkoskoperes? (Suzanne Crowley) 15 min
 • Nå bør barn med CF og PCD bronkoskoperes? Christine Sachs-Olsen 15 min
 • Hva med atelektaser? (Håvard Skjerven?) 10 min
 • Hvilke barn med misdannelser trenger bronkoskopi? (Iren Matthews) 15
 • Hva med de immunsupprimerte? (Iren Matthews) 10 min
 • Fremmedlegeme i luftveiene, hva skal man og hva skal man ikke gjøre? (Arve Sundset?) 10 min

13:30-13:45 Diskusjon

13:45-14:05 Pause

Nye trender i astma behandling
14:05-14:35 Hvor smart er MART (maintenance and reliever therapy)? (Ingvild Bruun Mikalsen)
14:40-15:20 Biologisk astmabehandling av voksne og barn- Hvor står vi nå? (Sverre Lehmann, Geir Håland)
15:20-15:45 Diskusjon

15:45-1600 Avslutning (Marie Alnæs og Iren Matthews)