Aktuelt

11. mars 2024

Høstmøte 2024

Hold av dato! Årets NFAI høstmøtet og Voksentoppseminar arrangeres 21. og 22. november på Legenes Hus i Oslo. Spennende program kommer.
27. oktober 2023

Høstmøte 2023

Årets NFAI høstmøtet og Voksentoppseminar arrangeres 9. og 10. november på Legenes Hus i Oslo.
06. juni 2023

Klosterstiftelsens Forskningspris 2023

Klosterstiftelsen lyser ut pris til fremme av norsk forskning innen allergologi, atopiske og kroniske lungesykdommer blant barn.
06. juni 2023

Praktisk veileder i allergen immunterapi

Den nye praktiske veilederen i allergen immunterapi er nå tilgjengelig i pdf. Den er også under digitalisering og vil bli tilgjengelig i Helsebiblioteket som søkbar versjon.
01. september 2022

Høstens store allergimøte avholdes på Rikshospitalet og Ullevål sykehus

NFAI høstmøtet og Voksentoppenseminaret avholdes som fysisk møte. Møtet avholdes på Rikshospitalet i Grønt auditorium 17.11 og Store Auditorium Ullevål Sykehus 18.11.
27. mai 2022

Voksentoppenseminaret/Høstmøtet

NFAI arrangerer Voksentoppenseminaret/Høstmøtet 2022 i Oslo den 17. og 18. november.
17. november 2021

Program Høstmøte 2021

Voksentoppenseminaret/Høstmøtet NFAI arrangeres 18.-19. November 2021 og møte blir digitalt.
14. oktober 2021

Minneord Kai-Håkon Carlsen

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om professor Kai-Håkon Carlsens bortgang 15. september.
21. september 2021

Utlysning av midler

Norsk forening for allergologi og immunpatologi(NFAI)har gleden av å lyse ut midler til forskning og fagutvikling. Utbetalte midler per tildeling fastsettes av renteinntekter på NAFIs forskningsfond. I 2021 er det totalt 60 000 til fordeling .

Side 1 av 3