Emnekurs allergologi for allmennleger 19-23. mars

Det arrangeres emnekurs i allergologi for allmennleger i Bergen 19-23. mars.
Paraglider over Bergen by. Foto: Irfan Alijagic on Unsplash.com