Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Aktuelt

Kompetanseområdet i allergologi er vedtatt!

En grundig rapport fra arbeidsgruppen ble grunnlag for å vedta en formalisering av kompetanseområde i allergologi.
28. mai 2012

Torsdag 25.05.2012 vedtok DNLFs Landstyre enstemmig opprettelsen av et kompetanseområdet i allergologi, med grunnlag i arbeidsgruppens rapport.

"Vi er enda ikke helt i mål, men dette er likevel et svært viktig steg. For første gang er allergologi erkjent som et fagområde som må ha en formalisering, og DNLF har forpliktet seg til å opprette det. I vedtaket overlates det til sentralstyret å endelig utforme regler for kompetanseområdetetter å ha innhentet kommentarer fra arbeidsgruppen på høringssvarene som er kommet inn." Dette sier arbeidsgruppens leder, Torgeir Storaas.

Vi har altså kommet langt, men fortsatt gjenstår det mye arbeid. Det  må blant annet opprettes egnete utdanningsløp for å oppnå allergolog kompetansen, og overgangsregler for godkjenning av eksisterende kompetanse.

På høstmøte i NFAI skal vi informere videre om hhv kompetanseområdet og regionale kompetansemiljø, både Nina Evjen (utdanningssjef DNLF og Anders Smith (helsedirektoratet) skal delta i møtet.