Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Aktuelt

Minneord Kai-Håkon Carlsen

Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om professor Kai-Håkon Carlsens bortgang 15. september.
14. oktober 2021
Kai Håkon Carlsen på kontoret. Foto: Geir Håland
Våre tanker går til Karin og den øvrige familien. Foto: Kai Håkon Carlsen på kontoret. Foto: Geir Håland

Kai-Håkon var en nestor i norsk pediatrisk lungemedisin og allergologi og var professor i pediatri ved Universitetet i Oslo og professor i idrettsmedisin ved Norges idrettshøgskole. Han satt i styret til Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi (NFAI) fra 1986 til 1993 og var leder de siste fire årene. I 2016 ble han æresmedlem i NFAI på grunn av det viktige arbeidet han har gjort for allergologien i Norge.

I sin forskning med spesielt fokus på barneastma, allergi og bronkiolitt, og astma og bronkial hypersensitivitet hos toppidrettsutøvere, har han publisert mer enn 300 vitenskapelige artikler og mer enn 30 bøker og bokkapitler. Gjennom sin lange og innholdsrike karriere har han hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv.

Vi minnes Kai-Håkon som en kunnskapsrik, inspirerende og omsorgsfull forsker, lege og veileder. Han var meget høyt verdsatt av både pasienter, kolleger, stipendiater og studenter.

Våre tanker går til Karin og den øvrige familien.