Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Aktuelt

Utlysning av midler

Norsk forening for allergologi og immunpatologi(NFAI)har gleden av å lyse ut midler til forskning og fagutvikling. Utbetalte midler per tildeling fastsettes av renteinntekter på NAFIs forskningsfond. I 2021 er det totalt 60 000 til fordeling .
21. september 2021
Grønn plante som vokser opp av et glass med mynter
Foto: Unsplash.com/Visual Stories || Micheile on Unsplash

Alle NFAI-medlemmer kan søke. Søkere som tidligere har fått avslag kan selvsagt søke på nytt. 

Det kan søkes om inntil 60.000 NOK per søknad til faglig utviklinig som for eksempel: 

- Faglige kurs i utlandet og/eller opphold i utlandet i forbindelse med godkjent forskingsprosjekt

- Hospitering, studieopphold, kurs

- Innkjøp av driftsmidler til forskningsprosjekter

Søknad om tildeling av fondsmidler skal inneholde: 

  1. Navn, adresse og arbeidssted for søker
  2. Størrelse på det støttebeløpet det søkes om 
  3. Hensikt med søknaden (prosjektstøtte, støtte til vitenskapelig reise, osv)
  4. Andre finansieringskilder og søknader til samme prosjekt
  5. Tidsaspektet i prosjektet

Styret i NFAI må innen et år etter tildeling få bekreftelse på at pengene er brukt til det oppgitte formålet. 

Søknaden med prosjektbeskrivelse sendes til sverre.steinsvag@sshf.no innen 20.10.2021

På vegne av Fondsstyret NFAI