Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Aktuelt

Utlysning NFAIs Forskningsfond 2016

Søknadsfrist 15.05.16
5. mars 2016
funding

Norsk forening for allergologi og immunpatolgi (NFAI) har gleden av å lyse ut midler til forskning og fagutvikling. Utbetalte midler per tildeling fastsettes av renteinntekter på NFAIs forskningsfond. I 2016 er det totalt 39.178 NOK til fordeling.  Alle NFAI-medlemmer kan søke. Søkere som tidligere har fått avslag kan selvsagt søke på nytt.

Det kan søkes om inntil 40.000 NOK per søknad  til faglig utvikling, som for eksempel:

  • Faglig kurs i utlandet og/eller opphold i utlandet i forbindelse med godkjent forskningsprosjekt
  • Hospitering, studieopphold, kurs
  • Innkjøp av driftsmidler til forskningsprosjekter

Søknader om tildeling av fondsmidler skal inneholde:

  1. Navn, adresse og arbeidssted for søker.
  2. Størrelse på det støttebeløpet det søkes om.
  3. Hensikt med søknaden. (Prosjektstøtte, støtte til vitenskapelig reise, støtte til å presentere et vitenskapelig arbeid, osv. ).
  4. Andre finansieringskilder og søknader til samme prosjekt/presentasjon.
  5. Tidsaspektet i prosjektet.
  6. Samarbeidspartnere i prosjektet.

 Styret i NFAI må innen ett år etter tildelingen få bekreftelse på at pengene er brukt til det oppgitte formålet.

Søknad med prosjektbeskrivelse sendes til: sverre.steinsvag@sshf.no innen 15.05.16“