Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Om oss

Fondsstyret 2017-2019

Sverre Steinsvåg (Sørlandet sykehus)
Kai-Håkon Carlsen (OUS)
Lotte Haavik (SUS)
4. mars 2016