Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Om oss

Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi (NFAI) er en spesialforening av Den norske Legeforening med formål å fremme kunnskap, forskning og klinisk virksomhet innen allergologi og immunpatologi.
13. november 2019