Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Om oss

Meld deg inn i NFAI

13. november 2014

Leger som er medlem i Den norske legeforening kan bli medlemmer. Andre kan søke om medlemskap som assosierte medlemmer i foreningen. Assosierte medlemmer kan ikke velges til styret og er ikke stemmeberettiget i faglige saker. 

Fordeler med å være medlem i NFAI:

  • Rabattert påmeldingsavgift til NFAIs høstmøte
  • Stemmerett i faglige saker og generalforsamling
  • Mulighet for å søke om midler fra NFAIs forskningsfond

Medlemsavgiften er 350,- per år.