Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Om oss

Styret

15. desember 2011


Styret i Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Profilbilde
Leder
Hunderi, Jon Olav
Profilbilde
Medlem
Alnæs, Marie Bjørbak
Profilbilde
Medlem
Haavik, Lotte Marie Stangeland
Profilbilde
Medlem
Kørner, Gunhild Marie
Profilbilde
Medlem
Lindvik, Helene
Profilbilde
Medlem
Sæverås, Marte Zakariassen
Profilbilde
Varamedlem
Gulsvik, Ragnhild
Profilbilde
Varamedlem
Gurvin, Mette
Profilbilde
Varamedlem
Sørensen, Martin