Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

Høring - Etiske retningslinjer for idrettsmedisinsk arbeid

På vegne av idrettsmedisinsk etikkutvalg sender vi ut høring.
18. september 2019

Det gjelder etiske retningslinjer for idrettsmedisinsk arbeid.

Høringssvar sendes til utvalgets sekretær Anne Kristine Soltvedt på aks@idrettsforbundet.no innen høringsfristen 25. oktober.

Mvh NIF Kommunikasjon