Idrettslegene ønsker åpenhet om spiseforstyrrelser i idretten

Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet (NIMF) støtter åpenhet omkring alle type helseplager som kan være relatert til trening og prestasjon i idretten, inkludert spiseforstyrrelser.
En illustrasjon av en løper. Foto: Colourbox.com
NIMF sitt Iedende prinsipp er som følger; Idrettslegen skal alltid la hensynet til utøvers helse gå foran hensynet til deltagelse i konkurranser/ kamper. Foto: Colourbox.com.

– Åpenheten må allikevel ikke gå på bekostning av den enkelte utøvers rett til konfidensialitet rundt personlige helseopplysninger og ingen må føle seg presset til å dele helseinformasjon som de ønsker å holde privat, sier Ola Rønsen. Han er idrettslege og styremedlem i NIMF.

NIMF representerer autoriserte idrettsleger og andre leger med interesse for idrettsmedisin og fysisk aktivitet i Norge. Det er mange i foreningen som har fulgt debatten om spiseforstyrrelser i idretten de siste ukene og flere av medlemmene har også deltatt aktivt i den.

– Vi oppfordrer til at tema som matinntak, vekt og prestasjon blir informert om og diskutert på et generelt grunnlag uten at utøveres konfidensialitet blir kompromittert. Våre medlemmer bidrar til dette på klubbmøter, samlinger, gjennom ulike media og på fagkonferanser. Vi kan likevel bli enda bedre på å formidle viktig kunnskap og fremme gode samtaler om mat, vekt og helse, understreker Ola Rønsen.

NIMF vil gjøre følgende de neste ukene:

  • Formidle informasjon om mat, vekt og helse på sine nettsider og henvise til gode informasjonskilder.
  • Bidra til at Norges Idrettsforbunds kompetansesenter, «Sunn idrett», blir bedre kjent blant sine medlemmer.     


Videre oppfordrer NIMF sine medlemmer til å:

  • Ta kontakt med idrettsklubber og lag i sitt nærmiljø eller forbund, for å skape dialog om hvordan de kan forebygge helseplager relatert til idretten.
  • Være årvåken og følge opp bekymringsmeldinger relatert til spiseproblemer.

Idrettslegens rolle 

Idrettslegen har en spesiell utfordring i å bidra med sin kompetanse på en arena der hensynet til prestasjon og helse i noen tilfeller kan komme i konflikt med hverandre.
Dette er et dilemma foreningen er kjent med og bevisst på. NIMF sitt Iedende prinsipp er som følger; Idrettslegen skal alltid la hensynet til utøvers helse gå foran hensynet til deltagelse i konkurranser/ kamper.   

Helseplager knyttet til mangelfullt matinntak hos idrettsutøvere har ofte flere årsaksforhold og er i mange tilfeller et sammensatt problem som ikke alltid er knyttet til idretten.

– Vi som idrettsleger skal alltid gjøre det vi kan for å forebygge helseplager hos idrettsutøvere og følge opp når sykdom og skader oppstår, inkludert spiseproblemer, avslutter Ola Rønsen