Innkalling til årsmøte i NIMF 30.03.23

Innkalling til årsmøte og generalforsamling for 2022.

Tid: Torsdag 30.mars 2023 kl 20.00-21.00
Sted: Meet Ullevål Stadion, Møterom 6 eller via Teams

Årsmøtet følger umiddelbart etter NIMF sitt vårseminar samme sted kl 18-20

Veibeskrivelse: Riktig inngang til M6 er inngang D i handlegaten (3. etg.), rett ved Normal-butikken.
De som ønsker å delta via Teams må melde dette til sekretariat.nimf@gmail.com innen 28. mars for å få en link

Saksliste:
1. Åpning og godkjenning av innkalling ved leder

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å signere referatet fra årsmøte

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap, revisjonsberetning, budsjett og fastsettelse av
medlemskontingent

5. Innkomne forslag til votering:
-Revidering av NIMF’s Lover og Regler (se egne vedlegg)
-Revidering av statutter for NIMF/FIFA’s Forskningsfond (se
vedlegg)

6. Innkomne forslag til orientering
-Nedleggelse av NIMF’s forskningsråd og overføring av
 oppgaver til NIMF/FIFA Forskningsfond
-Opprettelse av sekretariat for en prøveperiode ut året 2023

7. Valg: Følgende verv er på valg

NIMF styret: 2 styremedlemmer (nyvalg) og 1 studentmedlem
 (nyvalg)

Valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer i 2023 er:

-Hans Kristian Holm
-Linn Ingrid Dahl
-Marion Skøyum Moe (medisinstudent)

Forskningsfondet: 1 styremedlem (nyvalg) og 1 styremedlem
 (ønsker gjenvalg)

Valgkomiteens forslag:

-Hilde Moseby Berge (ny)
-Jens Ivar Brox (gjenvalg)

Valgkomitè: 2 medlemmer

Valgkomiteens forslag:

-Terje Halvorsen (gjenvalg)
-Lars Kolsrud (gjenvalg)

Autorisasjonskomitè: 4 medlemmer

Valgkomiteens forslag:

-Torgeir Fjermestad (gjenvalg)
-Ellen Moen (gjenvalg)
-Inggard Lereim (gjenvalg for 1 år)
-Nytt medlem ikke foreløpig bestemt
-Revisor (ikke på valg i 2023)

8. Eventuelt

 

08.03.2023
Ola Rønsen
Leder