Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

Årsmøtet er utsatt

Grunnet dagens corona-situasjon har styret i NIMF vedtatt å flytte årsmøtet til et senere tidspunkt.
22. mars 2020

Det er foreløpig uklart når dette blir, men tentativt i overgangen mai/juni. Innkallelse vil bli sendt ut i god tid og i henhold til NIMF sine statutter.

Mvh

Styret i NIMF.