Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

Kurs i regi EIM Norge

Kurs i regi Exercise is Medicine Norge, med tellende kurstimer hos Den Norske Legeforening for flere spesialiteter.
9. januar 2019