Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

Nextgen 2020-2021

Det er nå bestemt at det vil bli organisert en ny Nextgen-gruppe ved Olympiatoppen i 2020-2021.
11. desember 2019

Interesserte leger kan sende en søknad med vedlagt CV og denne bør inneholde opplysninger om:

  • Utdanning og etterutdanning
  • Informasjon om gjennomgått Idrettsmedisinske kurs Trinn I og II, evt plan om å gjennomføre/avslutte disse i 2020-2021.
  • Egen idretts-erfaring og erfaring fra idrettsmedisinsk arbeid.

Foruten fire årlige møter fra ca kl.11.00 til kl 19.00 på Olympiatoppen (mars, juni, september og november) der tema er idrettsmedisinske refleksjoner man ikke finner i lærebøker, - vil det være enkelte tilbud om å kunne være med lag på større/mindre arrangement.
Søknader merkes NEXTGEN 2020-2021 og sendes til:
lars.kolsrud@olympiatoppen.no med kopi til vibeke.rostad@olympiatoppen.no innen 20.12-19.