NIMI prisen 2019

Nimi­prisen, som i år deles ut for 16. gang, gis til førsteforfatter av den beste artikkelen publisert i et internasjonalt tidsskrift.