Nordisk reisestipend

Informasjon om bakgrunn og retningslinjer for søkere for dette reisestipendet
reise

NIMF har inngått et samarbeid med våre idrettsmedisinske «søsterforeninger» i Danmark, Sverige og Finland og utlyser et reisestipend til en av de nasjonale kongressene som de respektive foreningene holder. I tillegg er deltagelse på kongressen ønsker vi at stipendmottager besøker et senter som driver klinikk eller forskning innenfor sitt praksis/forskningsområdet. Målet er at ett av våre medlemmer skal få anledning til å utvikle et nordisk fagnettverk som kan styrke egen og andres kompetanse innenfor fagfeltet idrettsmedisin og/eller aktivitetsmedisin.

Stipendet er på inntil kr 30 000 og skal bidra til å dekke kongressavgift, reise og overnatting. Diett eller kostnader til mat og drikke utenom kongressen dekkes ikke av stipendet. 

Her finner du mer om formål, omfang og forpliktelser til dette stipendet

Retningslinjer for søkere 

 1. Søker må være medlem av NIMF og søknaden stiles til NIMF styret som tildeler stipendet
 2. Søknadsfrist 20.desember 2023 (for reisestipend i 2024)
 3. Søknaden sendes sekretariat.nimf@gmail.com
 4. Søknaden må inneholde følgende:
  • Kort CV med bekrivelse av den idrettsmedisinske tilknytningen man har i Norge
  • Begrunnelse for hvorfor man søker reisestipendet
  • Hvilken nordisk idrettsmedisinsk kongress man ønsker å delta på, inkl tid og sted
  • Hvilken institusjon, klinikk eller fagperson man ønsker å besøke i forbindelse med (før/etter) kongressen
  • Hva man forventer å få ut av besøket
 5. Mottaker av reisestipendet er forpliktet til å publisere en kort rapport på NIMF sine websider innen 3 mnd etter konferansen og gi et 12-15 min. innlegg på IMHK samme år.