Økt oppmerksomhet til forskning på det årlige møtet til AMSSM i 2020?

Gjør deg kjent med temaene i møtet ved å lese vedlagte pdf.