Invitasjon til oppstartsmøte i Norsk Fotballmedisin – en forening for leger som jobber i fotballen.

Norsk Fotballmedisin ønsker med dette å invitere til stiftelsesmøte i Norsk Fotballmedisin i Trondheim lørdag 4. november på Clarion Hotell Brattøra kl. 15:00, ved Idrettsmedisinsk Høstkongress.
Olav Aas
Olav Aas

Dette skal være en interesseorganisasjon for leger som jobber i norsk fotball. Arbeidsgraden er ulik i de forskjellige klubbene og landslagene, men vi deler mange felles problemstillinger. Det vil være foreningens intensjon å bistå kolleger både faglig, og mer administrativt med f. eks. avtaler, lønn, organisasjon mm. Innspill og tanker omkring både form og farge er velkomment.

Ber om svar på denne e-posten (norskfotballmedisin@gmail.com) om dette er aktuelt for deg, så håper vi å se så mange som mulig i november! Møtet vil også streames online - fint om du angir i svaret dersom du vil delta digitalt.