Påmelding til idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2 har nå åpnet

Påmelding til idrettsmedisinsk grunnkurs trinn 1 og 2 har nå åpnet.
Medlemmer av NIMF og FIA har førsteprioritet til og med 31.05.23
nimf logo