Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

Helsidirektoratets veileder i smittevern for idrett (Covid-19)

Helsedirektoratet kom nylig med egen veileder om smittevern i idretten i forbindelse med COVID-19Kjennskap til innholdet i denne veilederen er viktig for alle leger og annet helsepersonell som blir spurt om hvordan man skal forholde seg til mulig smitte ved ulike idrettsaktiviteter. Norges Idrettsforbund og mange særforbundene har også sine «Koronavettregler» publisert på sine hjemmesider.NIMF anbefaler at du starter med denne veilederen som er oversiktlig og overkommelig å lese igjennom. Har du spørsmål knuttet til en av særidrettene, søk på deres respektive hjemmesider.
16. mai 2020

Lenke til smitteveilederen finner du her.