Case of the month juni 2014

Angiomyolipom embolisering v/ Sørlandet sykehus Kristiansand.