Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2014

Case of the month desember 2014

30. november 2014
Jon Egge, Radiologisk avdeling, Haugesund Sjukehus.

Case of the month november 2014

01. november 2014
Behandling av akutte tilstander med Nellix stentgraft system (2 eksempler).

Case of the month oktober 2014

29. september 2014
Thoracoabdominale stentgraft v/Asbjørn Ødegård, St. Olavs Hospital, Trondheim.

Case of the month september 2014

01. september 2014
Hypogastrikablockad vid myomembolisering v/Olle Haller

Case of the month august 2014

01. august 2014
Postpartum blødning hos en pasient med alvorlig ICP.

Case of the month juni 2014

28. mai 2014
Angiomyolipom embolisering v/ Sørlandet sykehus Kristiansand.

Case of the month mai 2014

30. april 2014
Penetrating arterial trauma v Hassan Badri.

Case of the month april 2014

31. mars 2014
TEVAR og Onyxbeh av Type 2 lekkasje v/Olle Haller.

Case of the month mars 2014

03. mars 2014
Komplikasjonskasus frå Rikshospitalet, OUS

Side 1 av 2