2014

30. november 2014

Case of the month desember 2014

Jon Egge, Radiologisk avdeling, Haugesund Sjukehus.
01. november 2014

Case of the month november 2014

Behandling av akutte tilstander med Nellix stentgraft system (2 eksempler).
29. september 2014

Case of the month oktober 2014

Thoracoabdominale stentgraft v/Asbjørn Ødegård, St. Olavs Hospital, Trondheim.
01. september 2014

Case of the month september 2014

Hypogastrikablockad vid myomembolisering v/Olle Haller
01. august 2014

Case of the month august 2014

Postpartum blødning hos en pasient med alvorlig ICP.
28. mai 2014

Case of the month juni 2014

Angiomyolipom embolisering v/ Sørlandet sykehus Kristiansand.
30. april 2014

Case of the month mai 2014

Penetrating arterial trauma v Hassan Badri.
31. mars 2014

Case of the month april 2014

TEVAR og Onyxbeh av Type 2 lekkasje v/Olle Haller.
03. mars 2014

Case of the month mars 2014

Komplikasjonskasus frå Rikshospitalet, OUS

Side 1 av 2