Case of the month des 2015

Takk til Thomas Finsen fra St.Olavs hospital og Ole Einar Heieren fra Ullevål, som deler en interessant kasuistikk med oss i adventstiden! Den er relevant og instruktiv for enhver intervensjonsradiolog, om hun arbeider på stort eller lite sykehus.