2015

28. november 2015

Case of the month des 2015

Takk til Thomas Finsen fra St.Olavs hospital og Ole Einar Heieren fra Ullevål, som deler en interessant kasuistikk med oss i adventstiden! Den er relevant og instruktiv for enhver intervensjonsradiolog, om hun arbeider på stort eller lite sykehus.
29. oktober 2015

Case of the month nov 2015

En pasient på 68 år som røyker. Tidligere fått diagnosen angina, men lite plaget og ingen faste medisiner.
31. august 2015

Case of the month september 2015

Platoniskt blodtrykk v Eyvind Gjønnæss og Martin Sökjer.
29. juli 2015

Case of the month August 2015

Life-threatening haemoptysis v/Colin Nice.
31. mai 2015

Case of the month juni 2015

Kvartalets fall – Ovanlig komplikation efter gallstensutlöst pankreatit.
30. april 2015

Case of the month mai 2015

Radiologisk innlagt gastrostomi v Dan Levi Hykkerud
27. mars 2015

Case of the month April 2015

Aorta type B- disseksjon v/Interventionell radiolog Jan Svedberg.
01. mars 2015

Case of the month mars 2015

Percutaneous stent in the nasolacrimal duct for the treatment of epiphora by D.K. Filippiadis and A. Kelekis.
01. februar 2015

Case of the month februar 2015

Uvanlig behandling av rumpert aortaaneurysme v Lars Olaf Holmen

Side 1 av 2